Všeobecné informácie o lokalite
 Zúčastnený
Názov miesta
Liptovská Mara
* František O.
* Miroslav L.
* Luboš L.
Najbližšie mesto Ružomberok, Liptovský Mikuláš
Krajina  Slovensko
Počasie neudáva sa
Teplota vody približne 3°C
Viditeľnosť
2 až 3 m
Hodnotenie
Veľmi dobre, pohoda
Komentár
Odskúšali sme nový plyn na miesto argonu. Môzeme potvrdiť, že má lepšie tepelno-izolačné vlastnosti ako argon. Od 12 m sa viditeľnosť zlepšila, ale bola potrebná baterka.