Všeobecné informácie o lokalite
Zúčastnení
Názov miesta

Liptovská Mara

* František O.
* Paľo P.

* Marián M.

* Peter B.

Najbližšie mesto Ružomberok, Liptovský Mikuláš
Krajina Slovensko
Počasie Slnečno
Teplota vody teplota v 20m 9,5 na hladine 14 C.
Viditeľnosť
4 m.
Komentár
Pod vodou sme boli cca 45 min. Skontrolovali sme všetky atrakcie až na bicykel a doplnili niečo nové.