Všeobecné informácie o lokalite
Zúčastnení
Názov miesta

Lom Leštinka, ČR

* František O.

* Ľubomír L.

* Peter B.

* Miro N.

* Pavol P.

* Miroslav L.

* Rudolf K.

* Marian M.

* Zaza a Livka

Najbližšie mesto Chrudim, Pardubice
Krajina Česká republika
Počasie Slnečno a teplo
Teplota vody 18 - 19°C.
Viditeľnosť
4 - 5 m.
Komentár
Príjemné prostredie, dobré potápanie, dobrá nálada, dobré počasie, dobré pivo, dobre všetko -- bolo super.
15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka
15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka
15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka
15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka
15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka
15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka
15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka
15.-17.09.2011 Lom Leštinka 15.-17.09.2011 Lom Leštinka