Všeobecné informácie o lokalite
Zúčastnení
Názov miesta

Senecké jazerá, Guláška

* František O.

* Pavol P.

* Rudolf K.

* Peter B.

* Vlado K.

* Miro L.

* Miro N.

* Linda E.

* Silvia H.

* Norbert H.

Najbližšie mesto Senec
Krajina Slovensko.
Počasie Jasno.
Teplota vody 14°C.
Viditeľnosť
Na hladine 6 - 8m.
Komentár

 

08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá. 08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá. 08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá. 08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá. 08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá. 08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá.
08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá. 08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá. 08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá. 08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá. 08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá. 08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá.
08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá. 08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá. 08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá. 08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá. 08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá. 08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá.
08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá. 08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá. 08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá. 08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá. 08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá. 08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá.
08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá. 08.05.2012 Potápanie na Guláške, Senecké jazerá.