Naša potápačská škola učí potápanie podľa štandardu CMAS.
(Confédération Mondiale des Activités Subaqutiques / World Underwater Federation).
 

obrazok

 

CMAS – je celosvetovo uznávaný potápačský systém, ktorý vznikol v roku 1959 v Monaku. Jeho prvým predsedom bol J. Y. Cousteau. Reprezentuje všetky federácie a národné asociácie pôsobiace v oblasti činnosti pod vodu a športoch súvisiacich s potápaním, v súčasnosti združuje viac než 100 národných federácií.

   
   
Kontakt na školu:

Mgr. František Ondrejka,
Tel.: +421 905 893 618
Mail: ubatuba#pobox.sk

 

 

   
   
 

Základné potápačské kurzy:

 • Úvod do potápania
 • Potápanie junior
 • Kurz potápania so základným výstrojom ABC
 • Základný kurz potápania s prístrojom P*

Rozširujúce potápačské kurzy:

 • Potápač P**
 • Potápač P***


Špeciálne potápačské kurzy:

 • Nočné potápanie
 • Orientácia pod vodou
 • Vyhľadávanie a vyzdvihovanie
 • Potápanie pod ľadom
 • Obsluha prenosných vysokotlakových kompresorov
 • Vedenie malého plavidla na mori
 • Záchrana pri potápaní
 
 
obrazok

Úvod do potápania:

Približe hodinový kurz, v ktorom po základnom zaškolení absolvujete ponor s prístrojom v bezpečnom prostredí bazéna s inštruktorom.

 

Potápač JUNIOR.

Potápač schopný potápať sa s kvalifikáciou bronz a striebro do hĺbky 5 metrov a zlato do hĺbky 10 metrov s úplnou potápačskou výstrojou, v chránenom alebo prírodnom vodnom prostredí, v sprievode skúseného potápača.

Vstupné požiadavky:

 • Minimálny vek zavŕšený pred začatím kurzu:
 • bronz, striebro - 8 rokov
 • zlato - 10 rokov
 • lekárska prehliadka vystavená špecializovaným lekárom oboznámeným s problematikou detí nie staršia ako dva týždne
 • uplávanie min. 25 m, bez výstroje


obrazok Obsah kurzu:
Každé dieťa musí v priebehu kurzu získať vedomosťi na úrovni zodpovedajúcej svojmu veku, schopnostiam a telesným dispozíciám v týchto oblastiach:

 • Umelé a prírodné vodné prostredie a život v ňom.
 • Zanáranie a vynáranie sa a pohyb vo vode s ABC.
 • Základné fyzikálne princípy pre vodné prostredie.
 • Potápačská výstroj a príprava výstroje na potápanie.
 • Oblečenie a vyzlečenie si výstroje.
 • Signalizácia na hladine a pod vodou.
 • Dýchanie, pohyb s prístrojom pod vodou a vyvažovanie sa.
Na kurz je moľné za úhradu zapožičať kompletný potápačský výstroj.

Kurz potápania so základným výstrojom ABC.

Kurz obsahuje 4-5 lekcií v ktorých sa učíte plávať s plutvami a potápať sa na nádych s potápačskou maskou a šnorchlom a základy teórie bezpečného potápania s ABC.


Základný kurz potápania s prístrojom P*.

Charakteristika:

Potápač spôsobilý bezpečne a správne používať úplný potápačský výstroj a vycvičený k potápaniu vo voľnej vode. Po úspešnom absolvovaní kurzu získa medzinárodný preukaz potápača, ktorý umožňuje potápanie v celom svete a požičiavanie výstroje na potápačských základniach v SR a zahraničí.

Vstupné požiadavky:

 • minimálny vek uchádzača 14 rokov
 • preplávať na hladine ľubovoľný štýl 200 m

Potápač CMAS P**.

Charakteristika:

Potápač s dvoma hviezdami je plne vycvičený potápač.
Oprávnenie:

Potápať sa vo voľnej vode s držiteľom najmenej rovnakej kvalifikácie / CMAS P**/, potápať sa vo voľnej vode s držiteľom kvalifikácie P* do hĺbky 20 m.
Vstupné požiadavky:

 • minimálny vek uchádzača 15 rokov
 • uchádzač musí byť držiteľom kvalifikačného stupňa P* absolvovanie doplnkových kurzov / nočné potápanie, orientácia pod vodou, vyhľadávanie a vyzdvihovanie, záchrana pri potápaní.
obrazok

Potápač CMAS P***.

Kurz obsahuje kompletný zdokonaľovací potápačský výcvik. Po úspešnom absolvovaní kurzu bude plne vycvičený skúsený a zodpovedný potápač schopný viesť pri potápaní vo voľnej vode iných potápačov všetkých kvalifikačných stupňov.
obrazok obrazok
Vstupné požiadavky:
 • minimálny vek uchádzača 18 rokov.
 • uchádzač musí byť držiteľom kvalifikačného stupňa P** . Od získania P** musí absolvovať.
 • najmenej 60 ďalších ponorov s dýchacím prístrojom vo voľnej vode za rôznych podmienok, z toho najmenej 30 do hĺbok väčších ako 30 metrov.