Čo robíme :
Vyhladanie a vyzdvihovanie potopených predmetov
Odbery vzoriek sedimentu dna
Revízie a kladenie káblov, vodovodného, plynového a ropovodného potrubia cez vodné diela a toky.
Opravy, montáž a demontáž rôznych zariadení a objektov pod vodou.
Revízie hrádzí, hatí a vodných uzáverov za plného stavu vody.
Mapovanie profilu dna a podobné práce
V prípade dostatočnej viditeľnosti fotodokumentáciu požadovaných objektov pod vodou.
Čistenie vtokových a odberových objektov a prahov pred priehradami. 

Fotodokumentácia z prác:
Čistenie zhybky v Liptovskom Mikuláši- Ondrašová
Hradenie na vodnom diele Bešeňová
Predlžovanie potrubia vo vyvieračke Demänová 
Pracovné potápanie Pracovné potápanie
Pracovné potápanie Pracovné potápanie
Pracovné potápanie Pracovné potápanie
Pracovné potápanie
Pracovné potápanie
Pracovné potápanie Pracovné potápanie Pracovné potápanie Pracovné potápanie Pracovné potápanie Pracovné potápanie
Pracovné potápanie Pracovné potápanie Pracovné potápanie Pracovné potápanie Pracovné potápanie Pracovné potápanie
Pracovné potápanie Pracovné potápanie Pracovné potápanie Pracovné potápanie Pracovné potápanie Pracovné potápanie
Pracovné potápanie Pracovné potápanie Pracovné potápanie Pracovné potápanie Pracovné potápanie Pracovné potápanie
Pracovné potápanie Pracovné potápanie Pracovné potápanie Pracovné potápanie Pracovné potápanie Pracovné potápanie
Pracovné potápanie Pracovné potápanie Pracovné potápanie Pracovné potápanie Pracovné potápanie