Všeobecné informácie o lokalite
 Zúčastnený
Dátum
17.07.2008* František O.
* Rado B.
* Silvia H.
* Ivan P.
Názov miesta
Šutovo
Krajina  Slovensko
Počasie Neznáme
Teplota vody Neznáme
Viditeľnosť2 - 3 m
Popis
Podvešerné potápanie na Šútove.Odpotápali sme pravú stranu po 
stromy. Potom sme sa pomocou kompasu vrátili ma miesto zanorenia

17.07.2008 Šutovo17.07.2008 Šutovo17.07.2008 Šutovo17.07.2008 Šutovo
17.07.2008 Šutovo17.07.2008 Šutovo17.07.2008 Šutovo