Tak ako každý rok, tak aj tento sme sa v posledný deň v roku stretli pri kostolíku.

 

31.12.2008 Silvester 2008 - L. Mara, Kostolík.31.12.2008 Silvester 2008 - L. Mara, Kostolík.31.12.2008 Silvester 2008 - L. Mara, Kostolík.31.12.2008 Silvester 2008 - L. Mara, Kostolík.31.12.2008 Silvester 2008 - L. Mara, Kostolík.
31.12.2008 Silvester 2008 - L. Mara, Kostolík.31.12.2008 Silvester 2008 - L. Mara, Kostolík.31.12.2008 Silvester 2008 - L. Mara, Kostolík.31.12.2008 Silvester 2008 - L. Mara, Kostolík.31.12.2008 Silvester 2008 - L. Mara, Kostolík.
31.12.2008 Silvester 2008 - L. Mara, Kostolík.31.12.2008 Silvester 2008 - L. Mara, Kostolík.31.12.2008 Silvester 2008 - L. Mara, Kostolík.31.12.2008 Silvester 2008 - L. Mara, Kostolík.31.12.2008 Silvester 2008 - L. Mara, Kostolík.
31.12.2008 Silvester 2008 - L. Mara, Kostolík.31.12.2008 Silvester 2008 - L. Mara, Kostolík.31.12.2008 Silvester 2008 - L. Mara, Kostolík.31.12.2008 Silvester 2008 - L. Mara, Kostolík.31.12.2008 Silvester 2008 - L. Mara, Kostolík.
  31.12.2008 Silvester 2008 - L. Mara, Kostolík.