Klub potápačov Ostriež cez tento vikend piatok -  sobota tradične "otváral vodu" na chate Kaleník.
Aj keď nejde o doslovné začatie potápačskej činnosti toto stretnutie spnilo svoj účel.
Počasie prialo. Pri ohni sa sedelo do neskorých nočných hodín. Nechýbal guláš, pitný režim,gitara a spev.Po "ľahkom" spánku posedenie pri ohni pokračovalo do sobotných popoľudňajších hodín.
Boli: Peter, Silvia,Andrej, Monča, Marian, Rado, Katka, Paľo, Rudko, Iveta, Mariama, Fero, Ľubo, Táňa Miro, Zuzka, Lívia. Že bolo dobre dokazuje foto.
     

20.- 21.06.2008 Otváranie vody 2008 - Kaleník20.- 21.06.2008 Otváranie vody 2008 - Kaleník20.- 21.06.2008 Otváranie vody 2008 - Kaleník20.- 21.06.2008 Otváranie vody 2008 - Kaleník20.- 21.06.2008 Otváranie vody 2008 - Kaleník20.- 21.06.2008 Otváranie vody 2008 - Kaleník
20.- 21.06.2008 Otváranie vody 2008 - Kaleník20.- 21.06.2008 Otváranie vody 2008 - Kaleník20.- 21.06.2008 Otváranie vody 2008 - Kaleník20.- 21.06.2008 Otváranie vody 2008 - Kaleník20.- 21.06.2008 Otváranie vody 2008 - Kaleník20.- 21.06.2008 Otváranie vody 2008 - Kaleník
20.- 21.06.2008 Otváranie vody 2008 - Kaleník20.- 21.06.2008 Otváranie vody 2008 - Kaleník20.- 21.06.2008 Otváranie vody 2008 - Kaleník20.- 21.06.2008 Otváranie vody 2008 - Kaleník20.- 21.06.2008 Otváranie vody 2008 - Kaleník20.- 21.06.2008 Otváranie vody 2008 - Kaleník
  20.- 21.06.2008 Otváranie vody 2008 - Kaleník20.- 21.06.2008 Otváranie vody 2008 - Kaleník