Dňa 23.08.2007 o 18,00 hod v priestoroch ZSŠ OaS, sa uskutočnila členská schôdza Klubu potápačov Ostriež v Ružomberok. Na schôdzi sa zúčastnilo 10 členov klubu.

   Hlavným predmetom členskej schôdze bolo založenie neziskovej organizácie „Klub potápačov Ostriež, Ružomberok“, so sídlom v Ružomberku, Bystrická cesta 20.Počas schôdze boli prejednané a schválené stanovy organizácie, pôsobenie a rozvoj organizácie a spôsob jej financovania.

Členovia prípravného výboru sú:

  • Mgr. František Ondrejka
  • Ing. Peter Baláž
  • Ing. Pavol DanekPredseda a konateť organizácie:
Hospodár klubu bol ustanovený: 
Revízor:


Mgr. František Ondrejka
Tibor Lubelec
Silvia Hatalová
Na schôdzi bolo prejednané:
  1. Návrhy na potápačské akcie na koniec augusta, september a október t.r., ako napríklad cesta na Leštinku, Ukrajinu, Rakúsko, Vysoké Tatry a iné.
  2. Bola dohodnutá cesta na Senecké jazerá na 28. a 29. augusta 2007.
  3. Dohodnutý nákup záchranného kyslíkového prístroja DAN
  4. Plán rozvoja klubu – nákup nového kompresora.

Clenska schodza klubuClenska schodza klubuClenska schodza klubu