Už po desiaty krát sa členovia potápačského klubu OSTRIEŽ stretli na konci roka na Liptovskej Mare,

aby si prípitkom a "kultúrnym programom" zapriali do nového roka

veľa zdravia a krásnych ponorov v
Novom roku 2007.

 

31.12.2006 Tradičné silvestrovské stretnutie pri kostolíku.31.12.2006 Tradičné silvestrovské stretnutie pri kostolíku.31.12.2006 Tradičné silvestrovské stretnutie pri kostolíku.31.12.2006 Tradičné silvestrovské stretnutie pri kostolíku.31.12.2006 Tradičné silvestrovské stretnutie pri kostolíku.31.12.2006 Tradičné silvestrovské stretnutie pri kostolíku.
31.12.2006 Tradičné silvestrovské stretnutie pri kostolíku.31.12.2006 Tradičné silvestrovské stretnutie pri kostolíku.31.12.2006 Tradičné silvestrovské stretnutie pri kostolíku.31.12.2006 Tradičné silvestrovské stretnutie pri kostolíku.31.12.2006 Tradičné silvestrovské stretnutie pri kostolíku.
31.12.2006 Tradičné silvestrovské stretnutie pri kostolíku.31.12.2006 Tradičné silvestrovské stretnutie pri kostolíku.31.12.2006 Tradičné silvestrovské stretnutie pri kostolíku.31.12.2006 Tradičné silvestrovské stretnutie pri kostolíku.